REVIZE

Elektrická zařízení se před uvedením do provozu musí vyzkoušet a prověřit. Během svého provozu podléhají pravidelným kontrolám a revizím. Lhůty provádění pravidelných revizí a kontrol určuje prostředí, ve kterém se elektrické zařízení nachází. Provozování elektrických zařízení upravuje norma ČSN 33 1500. Povinnost provádět revize určuje zákon č. 458/2000 Sb. tzv. energetický zákon.

Společnost PB služby s.r.o. provádí revize elektrických zařízení od roku 1987.

  • revize a kontroly hromosvodů
  • elektrorevize a kontroly veřejného osvětlení
  • revize a kontroly elektrických strojů
  • elektrorevize nářadí nebo revize elektrických zařízení
  • revize a zkoušky tlakových nádob
  • měření EMC elektrických strojů a intenzity umělého osvětlení

V případě zájmů nás neváhejte kontaktovat. Revizní technik za Vámi přijede na základě telefonické nebo písemné objednávky.